Τρία Κιλά Μάρκετινγκ | Το Marketing στην Ελλάδα

78. Διαχειρίση φήμης των brands με εργαλεία social listening - Παναγιώτης Τσαντίλας (Palowise)

May 23, 2024 Νώντας Καραβίας / Παναγιώτης Τσαντίλας Season 8 Episode 8
78. Διαχειρίση φήμης των brands με εργαλεία social listening - Παναγιώτης Τσαντίλας (Palowise)
Τρία Κιλά Μάρκετινγκ | Το Marketing στην Ελλάδα
More Info
Τρία Κιλά Μάρκετινγκ | Το Marketing στην Ελλάδα
78. Διαχειρίση φήμης των brands με εργαλεία social listening - Παναγιώτης Τσαντίλας (Palowise)
May 23, 2024 Season 8 Episode 8
Νώντας Καραβίας / Παναγιώτης Τσαντίλας

Η Palowise είναι μια software εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες στα brands στον χώρο του web και social intelligence. Με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, συγκεντρώνει και αναλύει περιεχόμενο από διάφορες πλατφόρμες όπως ειδησιογραφικά sites, blogs, forums και social media. 

Ο Παναγιώτης Τσαντίλας, CEO της Palowise αναφέρει την πρόκληση που αντιμετωπίζουν με την επεξεργασία της ελληνικής γλώσσας και την ανάπτυξη μοντέλων που να την κατανοούν. Συζητήθηκαν οι LLM (Large Language Models) και η τεχνολογία του sentiment analysis. 

Επίσης, συζητήθηκε η δημιουργία θεματικών ενοτήτων για την ανάλυση των συζητήσεων και την αξιολόγηση του συναισθήματος που δημιουργείται γύρω από ένα brand. Τα brands χρησιμοποιούν διάφορες τακτικές για να αλλάξουν την κουβέντα και να δημιουργήσουν θετικό συναίσθημα γύρω από αυτά. 

Έπειτα, συζητήθηκε ο τρόπος μέτρησης του ROI και η αξία της υπηρεσίας της Palowise. Επίσης, αναφέρθηκε η ανάγκη για ανάλυση δεδομένων και την προσαρμογή της υπηρεσίας στις ανάγκες των μεγάλων επιχειρήσεων. Επίσης, συζητήθηκε ο ρόλος του regulation στην ασφάλεια και ιδιωτικότητα των δεδομένων και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Palowise. 

Τέλος, αναφέρθηκε ο κίνδυνος της εσφαλμένης ερμηνείας των αναλύσεων και η ανάγκη για συνεχή εξέλιξη και προσαρμογή της Palowise στις αλλαγές της αγοράς. Στο τελευταίο μέρος της συνέντευξης, συζητήθηκαν οι προκλήσεις και οι παράγοντες επιτυχίας στον τομέα του marketing analytics και του influencer marketing. Επισημάνθηκε η σημασία της στρατηγικής και της κουλτούρας των αναλύσεων στις επιχειρήσεις, καθώς και η ανάγκη για εξωστρέφεια και διεθνοποίηση. Τέλος, προτάθηκε η χρήση των υπηρεσιών της Palowise για την αξιοποίηση των δεδομένων και την ανάπτυξη μιας φιλοσοφίας analytics στις επιχειρήσεις.

Λινξ

Δες όλες τις λεπτομέρειες για το Email Marketing Course μου εδώ: https://iamnontas.com/email-course/

Support the Show.

Γράψου στο Email Marketing Live Course μου: https://iamnontas.com/email-course/

Podcast links

Προσωπικά links

  • iamnontas.com
  • Το Linkedin μου
  • Δοκίμασε την email πλατφορμα Moosend δωρεάν για 30 μέρες
  • Κάνε το δικό σου Podcast με το Riverside.
  • Στήριξε το Podcast εδώ.
Τρια Κιλα Μαρκετινγκ +
Help us continue making great content for listeners everywhere.
Starting at $3/month
Support
Show Notes

Η Palowise είναι μια software εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες στα brands στον χώρο του web και social intelligence. Με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, συγκεντρώνει και αναλύει περιεχόμενο από διάφορες πλατφόρμες όπως ειδησιογραφικά sites, blogs, forums και social media. 

Ο Παναγιώτης Τσαντίλας, CEO της Palowise αναφέρει την πρόκληση που αντιμετωπίζουν με την επεξεργασία της ελληνικής γλώσσας και την ανάπτυξη μοντέλων που να την κατανοούν. Συζητήθηκαν οι LLM (Large Language Models) και η τεχνολογία του sentiment analysis. 

Επίσης, συζητήθηκε η δημιουργία θεματικών ενοτήτων για την ανάλυση των συζητήσεων και την αξιολόγηση του συναισθήματος που δημιουργείται γύρω από ένα brand. Τα brands χρησιμοποιούν διάφορες τακτικές για να αλλάξουν την κουβέντα και να δημιουργήσουν θετικό συναίσθημα γύρω από αυτά. 

Έπειτα, συζητήθηκε ο τρόπος μέτρησης του ROI και η αξία της υπηρεσίας της Palowise. Επίσης, αναφέρθηκε η ανάγκη για ανάλυση δεδομένων και την προσαρμογή της υπηρεσίας στις ανάγκες των μεγάλων επιχειρήσεων. Επίσης, συζητήθηκε ο ρόλος του regulation στην ασφάλεια και ιδιωτικότητα των δεδομένων και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Palowise. 

Τέλος, αναφέρθηκε ο κίνδυνος της εσφαλμένης ερμηνείας των αναλύσεων και η ανάγκη για συνεχή εξέλιξη και προσαρμογή της Palowise στις αλλαγές της αγοράς. Στο τελευταίο μέρος της συνέντευξης, συζητήθηκαν οι προκλήσεις και οι παράγοντες επιτυχίας στον τομέα του marketing analytics και του influencer marketing. Επισημάνθηκε η σημασία της στρατηγικής και της κουλτούρας των αναλύσεων στις επιχειρήσεις, καθώς και η ανάγκη για εξωστρέφεια και διεθνοποίηση. Τέλος, προτάθηκε η χρήση των υπηρεσιών της Palowise για την αξιοποίηση των δεδομένων και την ανάπτυξη μιας φιλοσοφίας analytics στις επιχειρήσεις.

Λινξ

Δες όλες τις λεπτομέρειες για το Email Marketing Course μου εδώ: https://iamnontas.com/email-course/

Support the Show.

Γράψου στο Email Marketing Live Course μου: https://iamnontas.com/email-course/

Podcast links

Προσωπικά links

  • iamnontas.com
  • Το Linkedin μου
  • Δοκίμασε την email πλατφορμα Moosend δωρεάν για 30 μέρες
  • Κάνε το δικό σου Podcast με το Riverside.
  • Στήριξε το Podcast εδώ.